Litteraturhenvisninger

På de følgende sider findes en oversigt over diverse opslagsværker og anden relevant litteratur. Jeg har valgt at dele op i følgende grupper:

Oversigterne indeholder fortrinsvis de opslagsværker og bøger som jeg bruger, de er således ikke udtømmende indenfor deres emner.

For hvert værk oplyses forfatter, titel og undertitel, udgiver, årstal samt ISBN nr. i det omfang oplysningen er tilgængelig. Hvor det er relevant oplyses også udgavens nr.

Share

Skriv her hvis du har en kommentar